වාරියපොල අතුරුදන් වූ සිසුවා දින 7ට පසු හමුවෙයි

වාරියපොල අතුරුදන් වූ සිසුවා දින 7ට පසු හමුවෙයි

පුංචි හදවත් වෙනුවෙන් ඔක්තෝම්බර් 29 නිදහස් චතුරශ්‍රයට එන්න

අස්ගිරි අනුනායක හිමිගෙන් අගමැතිට අනුශාසනා

ආණ්ඩුව මන්ත්‍රීවරුන්ගේ අයිතිය උදුරගෙන

මහින්ද දේශප්‍රිය ලැජ්ජා විය යුතුයි

ශ්‍රී පාදයේ උඩමළුවේ කසළ කන්ද කඩා වැටී පියගැට පෙළට හා ආරක්‍ෂිත වැටට හානි

ඉදිකර ඇති අධිවේගී මාර්ග විදේශීය සමාගම් වෙත පැවරීමට ආණ්ඩුව පිඹුරුපත් සකසනවා..

උපාධිය හෝ ඩිප්ලෝමා නැති ගුරුවරු 60%ක් ඉන්නවා

හැමෝටම මතයක් තියෙන්න පුළුවන්...

මියෙන්මාර සරණාගත සිදුවීම-පූජ්‍ය අරඹේපොල හිමි අත්අඩංගුවට

තිරය පිටුපස - 2017.10.20

ලොරියේ දිවි ගෙවූ පවුලට පරිත්‍යාගශීලීන්ගෙන් ඉඩමක් සහ නිවසක්

මූල්‍ය ස්ථාවරත්වය වෙනුවෙන් කැපවීම සහතිකයි

වාරියපොල 14 හැවිරිදි දරුවෙකු දින 6ක සිට අතුරුදන්